The Office

Infusion is a Danish architecture office, based in Copenhagen. The company was founded in 2007 by architect Natallia Sørensen and operates in field of architectural design, building renovation and reconstruction and property development.

Our clients include professional developers, asset management companies, turnkey contractors, retail and restaurant businesses and private clients.

Kontoret

Infusion er et dansk arkitektkontor med hjemsted i København. Virksomheden blev grundlagt i 2007 af arkitekt Natallia Sørensen og opererer inden for arkitektonisk design, renovering af bygninger, genopbygning og ejendomsudvikling.

Vores kunder omfatter professionelle udviklere, kapitalforvaltningsselskaber, nøglefærdige entreprenører, detail- og restaurantvirksomheder og private kunder.

Approach

The fact that the buildings and spaces last for decades and sometimes even centuries, creates a responsibility towards present and future users of each architectural piece. Each person on the site, a daily user or just a bypasser, will be formed by what they see and experience. We keep that it in mind when we work.

We aim to create a people-friendly and open-minded architecture, with the hope to bring the best ambitions of our clients to life. We crystallize the idea of a given space and create an environment that will function both as a social, economic and aesthetic accelerator of the city.

Tilgang

Bygninger og rum holder i årtier og gerne i århundreder.  Dermed har vi et ansvar i forhold til både nuværende og fremtidige brugere, i et hvert stykke arkitektur, Enhver person, der færdes i eller udenfor bygningen, bærer sine indtryk og oplevelser med sig. Det holder vi os for øje i vores arbejde.

Vi sigter mod at skabe en menneskelig og udogmatisk arkitektur, hvor vi bringer det bedste i kundernes ambitioner til live. Vi virkeliggør ideen om et givent rum og skaber et miljø, der vil fungere både som en social, økonomisk og æstetisk accelerator i byen.

Social media

Follow Infusion architects on Facebook and Instagram to keep you updated on the recent projects and news of the office.

Sociale medier

Følg Infusion architects på Facebook og Instagram for at holde dig opdateret om de seneste projekter og nyheder af kontoret.
Studio
Studio mobile